Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Perspektif Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Perspektif, doğadaki iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesine perspektif denir. Daha detaylı bir tanım yapmamız gerekirse; bir nesnenin bir bakışta üç yüzünü birden görmeye ya da üç boyutlu hacimsel bir nesneyi bir düzlem üzerinde çeşitli çizgisel anlatım yolları ileoluşturulan resimleme yöntemine perspektif denir.

Kural: Yakın olan cisimler uzaktakinden daha büyük ve ayrıntılı gözükürler.

Perspektif nesnelerin göze olan uzaklığına ve yakınlığına, göz hizasından aşağıda ve yukarıda oluşuna göre çizgi, yüzey, renk değişikliklerini kolayca çizmeye ve ifade etmeye yarayan ölçü ve oran sanatıdır.

Perspektif Çeşitleri


Perspektif, çizgi perspektifi, renk perspektifi olmak üzere 2’ye ayrılır..

1- Çizgi Perspektifi


Paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.

2- Renk Perspektifi


Işık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renkleri değişim göstermesine denir.

Perspektifte ufuk çizgisi ( zemin çizgisi ), ufuk düzlemi, görme noktası(esas nokta), karşıdan görünen çizgiler, kaçış noktaları,kaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır.

Perspektifte Kavramlar


1. Üç boyut


Elle tutulur, hacimsel nesnelerin en, boy ve yükseklikleri vardır. Buna üç boyut denir. Bir küp üç boyutludur. Kare iki boyutludur.

2. İz Düşüm


Bir nesnenin bir düzlem üzerine düşürülen görüntüsüne iz düşüm denir. Bir nesneye ışık verildiğinde bir düzlem üzerine gölgesi düşer bu gölge o nesnenin iz düşümüdür. Nesneye önden ışık verildiğinde ön görüntüsünün iz düşümü oluşurken üstten ışık verildiğinde üst görünüş iz düşümü, yandan ışık verildiğinde yan görünüş izdüşümü oluşur.

3. Bakış Noktası


Perspektifi çizilecek nesneye bakmak amacı ile durulan sabit noktaya (Gözlemcinin gözünün bulunduğu noktaya) bakış noktası denir.

4. Bakış Uzaklığı


Bakış noktasının perspektifi çizilecek nesneye olan uzaklığına bakış uzaklığı denir.Bakış uzaklığı mesafesi çok önemlidir, bu mesafe yaklaşık nesnenin dıştan dışa toplam genişliği kadar olmalıdır.

5. Bakış Yüksekliği


Bakış noktasının yer düzleminden göz hizasına kadar olan yüksekliğe bakış yüksekliği denir. Bakış yüksekliği ufuk yüksekliği olup gözlemcinin boyuna bağlı olarak yukarı, aşağı hareket eder.

6. Resim Düzlemi


Üzerinde perspektif iz düşüm görüntüsünün resmedileceği düşey düzleme resim düzlemi denir.

7. Ufuk Çizgisi


Doğada gök ile yer düzleminin birleştiği çizgiye ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisinin görünmediği mekanlarda nesneye bakan kişinin gözlerinden geçtiği farz edilen yatay düzlemin, düşey olan resim düzlemini kestiği yatay ara kesit çizgisine ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisinin üstünde kalan nesnelerin perspektif çizimleri alttan, ufuk çizgisinin altında kalan nesnelerin perspektif çizimleri üstten görülür. Tam ufuk çizgisinin üstünde olannesnelerin sadece yanal ve ön yüzleri görünür.

8. Kaçma Noktası


Bakış noktasından (gözden) uzaklaşarak sonsuza doğru gelen ve gerçekte birbirlerine paralel oldukları halde resim düzlemine paralel olmadıkları için kapanarak birleşiyormuş gibi görünen doğruların ortak kesişme noktasına kaçma noktası denir.

9. Esas Nokta


Bakış noktasından çıktığı varsayılan sonsuz sayıdaki görme ışınlarından bir tanesi,görme konisinin orta eksenini oluşturacak şekilde gider ve resim düzlemi üzerindeki ufuk çizgisini dik olarak keser. Ufuk çizgisi üzerindeki bu kesişme noktasına esas nokta ya da kaçma noktası denir.

Farklı Kaynaktan Perspektif Nedir


(Detaylı Anlatım) Perspektif İki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini çizim metodu. Cisimler uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak ufalır. Bu farklılaşma perspektif prensipleriyle tarif edilir. Cismin görüntüsü optik ve matematik olarak ifade edilebilir. Perspektif, mimarlar, mühendisler, endüstri planlayıcıları tarafından çok kullanılır.

Yapılması: Planlanan proje perspektif olarak hazırlanır. Proje başlamadan çok önce bitmiş şekli üzerinde daha teferruatlı çalışmalar yapılır. En basit perspektif çizim, bir kağıt üzerine çizilen yatay izgidir. Bu yatay çizgi mesela o bölgenin ufuk hattını temsil eder. Bu çizgi üzerine bir gemi ve biraz üzerine bulutlar konulursa gökyüzü de temsil edilmiş olur. Gemiyle çizim yapanın arasındaki mesafe yaklaştıkça boyutları büyüyen diğer cisimler sıralanır.

Perspektif çizimlerde atmosferin ışık etkisiyle renk ve gölgelere etkisi, görüntülerin farklılaşmasına sebep olur. Atmosfer etkileri dikkate alınarak çizilen perspektif çizimlere uzay (areal) perspektif denir. Tatbikatta en çok kullanılan çizim metodu ise, ışık etkisi gösterilmeyen doğrusal (linear) perspektiftir. Çizim yapılırken belli bir oranda küçültme yapılır. Bu küçültme oranına, çizilen resmin mikyası denir.

Perspektif resimde esas olan, cismin tabii şeklini kutu biçimindeymiş gibi resimlemektir. Bir kutunun altı yüzeyi, bu yüzeylerin kesiştiği 12 kenarı vardır. Bu kenarları çizimde uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere üç gruptur. Bir şeklin perspektifi, tepesi bakan göz olan ve tabanı çizime teğet olan koninin arada şeffaf bir yüzey üzerindeki arakesitidir.

Perspektifte kullanılan terimler: Perspektif çizimlerde dört düzlem kullanılır. Çizimle göz arasında resmin arakesit olarak çizileceği düzleme resim düzlemi; cismin ve çizen kişinin üzerinde durduğu düzleme zemin düzlemi; resim düzlemiyle zemin düzleminin kesiştiği hatta da zemin hattı denir. Resim düzlemini dik kesen göz hizasındaki düzleme ise yatay düzlem ismi verilir. Resim düzlemiyle yatay düzlemin kesiştiği hat ufuk hattı'dır. Merkez düzlem, diğer düzlemleri dik olarak kesen ve gözden dik olarak geçen düzlemdir. Yatay düzlemden gözün yüksekliği göz pozisyonu olarak tarif edilir ve gözün öne, sola, sağa kayması ile resim düzlemi sınırlandırılır. Gözün resim düzlemi üzerindeki izdüşümüne görüş merkezi, gözün bulunduğu mevkiye durma noktası, gözle görüş merkezi arasındaki mesafeye göz mesafesi denir. Perspektif çizgilerin ufuk hattında birleştikleri yere kesişme noktası adı verilir. Resim düzlemi üzerinde görüş merkezinin sağ ve solunda ufuk hattı üzerindeki gözün mesafelerine ise mesafe noktaları denir.

Bir boyut perspektifi

Bir nokta perspektifinde bir kutu şekli çizmek için birbirine yaklaşıp bir noktada birleşen iki doğru çizmek gerekir. Karayolu, demiryolu perspektif görünümü buna Örnekdir. Çizime ait kutu yüzey çizimleri, ufuk hattındaki kesişme noktasına göre düzenlenir.

İki boyut perspektifi

Buna açısal perspektif de denir. Kutu hafifçe çevrilirse kesişme noktası ufuk hattı üzerinde dönen yönün aksi istikametinde kayar. Tek nokta perspektifinde yatay boyutlar (genişlikler) çizim kağıdı kenarlarına paraleldir. İki nokta perspektifinde iki kesişme noktası vardır ve her iki kesişme noktasına göre çizilen resimde derinlik çizgileri, çizim kağıdı kenarına paralel değildir. İki kesişme noktası arasındaki ölçü resmin basit orantısıdır. İki nokta perspektif resim çizimini kolay anlamak için, demiryolu üzerinde duran ve elinde tuttuğu bir cam tabakayı sağa ve sola hafifçe çeviren bir kişinin gördüğü manzarayı düşünmek yeterlidir. Cam tabaka biraz sola çevrilirse tren raylarının ufuk hattında kesiştiği nokta sanki sağa kaymış gibi görülür.

Üç boyut perspektifi

Çizim yatay doğrultuda iki kesişme noktasına ilave olarak dikey doğrultuda da üçüncü bir kesişme noktası ihtiva ediyorsa buna üç boyut perspektifi denir. Kullanma alanı çok sınırlı olup, tatbikatta bu tür çizimler yerine modeller kullanılır.


Perspektif Resimleri

 • 27
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 25
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 17
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 11
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 9
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 6
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 5
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 5
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Perspektif Sunumları

 • 22
  Önizleme: 2 yıl önce

  Güzel hazırlanmış bir perspektif nedir sunusu power point formatında (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  PERSPEKTİF

  2. Sayfa
  CİSİMLER BİZDEN UZAKLAŞTIKÇA SOLUKLAŞIR VE KÜÇÜKMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜR. İŞTE BU KURALA UYGUN YAPILAN ÇİZİMLERE PERSPEKTİF ÇİZİMİ DENİR.

  3. Sayfa
  UFUK ÇİZGİSİKAYBOLUNAN NOKTAKAYBOLUNAN DOĞRULARstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  BİR NOKTA PERSPEKTİFİ

  6. Sayfa
  1.ADIM: DİKDÖRTGENİN ÖN YÜZÜ İÇİN KAĞIT DÜZLEME BİR DİKDÖRTGEN ÇİZİLİR2.ADIM : DİKDÖRTGENİN ÜST TARAFINA DİKDÖRTGENE PARALEL BİR ÇİZGİ ÇİZİLİR3.ADIM: KAYBOLUNAN NOKTA DİKDÖRTGENİN TABANININ ORTASINA GELECEK ŞEKİLDE BELİRLENİR4.ADIM : BELİRLEDİĞİMİZ NOKTAYA DİKDÖRTGENİN DÖRT NOKTASINDAN NOKTALI DOĞRULAR ÇİZİLİR(KAYBOLUNAN DOĞRULAR)5. ADIM: NOKTALI DOĞRU PARÇALARININ ARASINDA KALACAK VE DİKDÖRTGENİN KENARLARINA PARALEL OLACAK ŞEKİLDE DOĞRU ÇİZİLİR6.ADIM: ARKADA SAKLI DURAN DİĞER AYRITLAR ÇİZİLİR VE FAZLALIKLAR SİLİNİRstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  BİR NOKTA PERSPEKTİFİNDE KAYBOLUNAN NOKTA SAĞDAN BAKILDIĞINDA UFUK ÇİZGİSİNİN ÜZERİNDE VE SAĞDA , SOLDAN BAKILDIĞINDA İSE SOLDA BULUNUR. AŞAĞIDAN VEYA YUKARIDAN BAKILMASI BU DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.NOTppt_xppt_yrrrr

  8. Sayfa
  YANDA VERİLEN ŞEKİLLERE NASIL BAKILDIĞINI, KAYBOLUNAN NOKTANIN CİSMİN NERESİNDE OLDUĞUNU SÖYLEYİNİZ.

  9. Sayfa
  SORU

  10. Sayfa
  SORU

  11. Sayfa
  İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ

  12. Sayfa
  1.ADIM:ŞEKLİN KAĞIT ÜZERİNE PARELEL OLMAYAN ÖN YÜZÜNDEKİ AYRIT İÇİN DİKEY BİR ÇİZGİ ÇİZİLİR2.ADIM: DOĞRU PARÇASININ ÜST TARAFINA YATAY BİR DOĞRU ÇİZİLİR3.ADIM:DOĞRUNUN SAĞ VE SOLUNDA İKİ NOKTA BELİRLENİR4. ADIM: DİKEY DOĞRU PARÇASININ UÇLARINDAN NOKTALARA DOĞRULAR ÇİZİLİR(KAYBOLUNAN DOĞRU)5.ADIM: ŞEKLİN UZUNLUĞU VE GENİŞLİĞİ İÇİN ÇİZİLEN DOĞRULAR ARASINDA DİKEY DOĞRULAR ÇİZİLİR6. ADIM: ŞEKLİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNDE KALAN AYRITLAR İÇİN ÇİZGİLER ÇİZİLİRstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  SORU

  14. Sayfa
  PRİZMA MODELİNİN ÖN YÜZÜ ÇİZİM YAPILAN KAĞIDA PARALEL İSE BİR NOKTA PERSPEKTİFİ İLE ÇİZİM YAPILMIŞTIRPRİZMA MODELİNİN HİÇBİR YÜZÜ ÇİZİM YAPILAN DÜZLEME PARALEL DEĞİLSE İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ İLE ÇİZİM YAPILMIŞTIRNOTstyle.visibility

  15. Sayfa
  SORU

  16. Sayfa
  SORU

  17. Sayfa
  SORU

  18. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  . C. Bstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  style.visibility

  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


  32. Sayfa


  33. Sayfa


  34. Sayfa


 • 3
  Önizleme: 1 ay önce

  perspektif

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Perspektif nedir

  2. Sayfa
  Perspektif, doğadaki iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesine perspektif denir. Daha detaylı bir tanım yapmamız gerekirse; bir nesnenin bir bakışta üç yüzünü birden görmeye ya da üç boyutlu hacimsel bir nesneyi bir düzlem üzerinde çeşitli çizgisel anlatım yolları ile oluşturulan resimleme yöntemine perspektif denir.

  3. Sayfa
  Kural: Yakın olan cisimler uzaktakinden daha büyük ve ayrıntılı gözükürler.

  4. Sayfa
  Perspektif nesnelerin göze olan uzaklığına ve yakınlığına, göz hizasından aşağıda ve yukarıda oluşuna göre çizgi, yüzey, renk değişikliklerini kolayca çizmeye ve ifade etmeye yarayan ölçü ve oran sanatıdır.

  5. Sayfa
  Perspektif Çeşitleri

  6. Sayfa
  1- Çizgi PerspektifiParalel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.2- Renk PerspektifiIşık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renkleri değişim göstermesine denir.Perspektifte ufuk çizgisi ( zemin çizgisi ), ufuk düzlemi, görme noktası(esas nokta), karşıdan görünen çizgiler, kaçış noktları, kaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır. a

  7. Sayfa
  Perspektifte Kavramlar

  8. Sayfa
  1. Üç boyutElle tutulur, hacimsel nesnelerin en, boy ve yükseklikleri vardır. Buna üç boyut denir. Bir küp üç boyutludur. Kare iki boyutludur.2. İz DüşümBir nesnenin bir düzlem üzerine düşürülen görüntüsüne iz düşüm denir. Bir nesneye ışık verildiğinde bir düzlem üzerine gölgesi düşer bu gölge o nesnenin iz düşümüdür. Nesneye önden ışık verildiğinde ön görüntüsünün iz düşümü oluşurken üstten ışık verildiğinde üst görünüş iz düşümü, yandan ışık verildiğinde yan görünüş izdüşümü oluşur.3. Bakış NoktasıPerspektifi çizilecek nesneye bakmak amacı ile durulan sabit noktaya (Gözlemcinin gözünün bulunduğu noktaya) bakış noktası denir.

Perspektif Videoları

 • 14
  2 yıl önce

  Perspektif Çizim TEOG Videosu ve Ders Notu

 • 2
  4 hafta önce

  Perspektif manzara resmi çalışması

 • 2
  4 hafta önce

  Perspektif Çizimi Nasıl Yapılır? Tek (1) Nokta Perspektif. How to draw in 1(one) point perspective? Perspektif Çizimi Nasıl Yapılır? Tek (1) Nokta Kaçışlı Tren Yolu Perspektif Çizimi - How to draw in 1 (one) point perspective - Hızlandırılmış video

 • 1
  4 hafta önce

  Perspektif üç boyutlu bir objenin derinlik etkisini iki boyut üzerinde vermektir.

Perspektif Soru & Cevap

 • 3

  1 yıl önce

  Soru : peki arkadaşlar bu perspektif tam olarak nasıl çiziliyor
  perspektif çizilişini anlatarak ya da video ile göstererek anlatırsanız memnun olurum

Perspektif Ek Bilgileri

 • 15
  2 yıl önce

  Perspektif Nedir?
  Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü

 • 1
  7 ay önce

  Bu yazıya eklenen ek bilgi henüz editörlerimiz tarafından onaylanmadı..!

  Onay Bekliyor

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)